fredag 2 november 2012

Forskningsprojekt om inverkan av musik på olika fysiologiska variabler, däribland artärstyvhet


Sedan c:a 2 år tillbaka är jag engagerad i ett projekt inom institutionen för neurovetenskap och rehabilitering vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, som rör inverkan av hur olika typer av musik inverkar på fysiologiska variabler, såsom hjärtfrekvens, andning, hudtemperatur, hudkonduktans, artärstyvhet, pulsvågsförstärkning och subjektivt upplevd arousal (lugn - upplivad) och sinnestillstånd (nedstämd - glad). Detta är ett delprojekt i ett större projekt som syftar till att fastställa optimala betingelser för avdelningar med intensiv sjukvård, t.ex. intensivvård, postoperativ vård av komplicerade operationer, samt vård av stroke och subarachnoidalblödning.

Mer om projektet finns att läsa på följande länk:

www.neurophys.gu.se/sektioner/klinisk_neurovetenskap_och_rehabilitering/neurovetenskap/bodyscore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar