torsdag 7 november 2013

Arteriograf - enkel apparatur för mätning av artärstyvhet och "kärlålder"Arteriografen bygger på principen att tryckvariationerna i en blodtryckskuff vid ett tryck som ligger 35 mm över det systoliska trycket ger en information om hjärtats tryckvåg, dess hastighet i stora kroppspulsådern och graden av pulsvågsförstärkning vid tryckvågens fortplantning mot periferin. Apparaturen består av en blodtrycksmätare för armblodtryck med inbyggd trycksensor, och ett datorprogram för analys av pulsvågens form.

Mätningen går enkelt till så att först görs en blodtrycksmätning för att bestämma systoliskt och diastoliskt blodtryck, samt hjärtfrekvens. Därefter görs en registrering med trycket uppumpat till 35 mm Hg över systoliska trycket.

Datorprogrammet räknar ut pulsvågshastigheten från aortaroten till bifurkationen. Vidare erhålles graden av tryckförstärkning (augmentationen) orsakad av tryckvågens reflektion i de perifera kroppsdelarna. Med hjälp av denna kan också det centrala systoliska blodtrycket uträknas.

Denna metodik är den enklaste som finns att tillgå, den kräver ingen mer kunskap än att kunna applicera en blodtryckskuff, och den är den enda metod som ger pulsvågshastigheten från aortaroten. Andra metoder utelämnar den första delen av aorta.

I min blogg kommer jag att skriva om studier som avhandlar artärstyvhetsmätning, jämte närliggande studier, oberoende av vilka metoder som används.

Jag har de senaste åren skrivit ett antal artiklar i tidskriften Medicinsk Access, som handlar om pulsvågsdiagnostik. En fullständig lista på dessa publikationer finns i mitt inlägg daterat 20 september 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar