torsdag 20 september 2012

Mer läsning om pulsvågsanalys och artärstyvhet


De som är intresserade  av att läsa mer om olika aspekter av pulsvågsanalys, såsom dokumentation av metodik, relation till olika sjukdomar, effekt av behandlingar och läkemedel mm, kan läsa i de artiklar som listas nedan.

PUBLIKATIONSLISTA RÖRANDE PULSVÅGSANALYS FÖR GUNNAR NYBERG
Uppdaterad 2014-02-18

I tidskriften Blodtrycket, organ för Svenska Hypertonisällskapet, har följande skrivits:

Nr 2, vol. 21, 2005 sid  51-54. Noninvasiv pulsvågsanalys – nygammal metod för karakterisering av hjärtkärlsjukdom, atheroskleros och endotelfunktion.

Nr 2, vol. 23, 2007, sid 45-48. Modern cirkulationsdiagnostik – pulsen åter till heders.

Nr 4, vol. 23, 2007, sid 101-103. Varför används inte nitrater vid arteriell hypertension?

Blodtrycket döptes sedermera om till Vaskulär Medicin, organ för den utvidgade föreningen svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. I denna publicerades:

Nr 1, vol. 27, 2011, sid 49-57. Noninvasiv pulsvågsanalys och mätning av artärstyvhet – framtidens hjälpmedel för kontroll av kardiovaskulärt åldrande och sjukdom.

Dessa artiklar kan läsas på nätet, adress: www.hypertoni.org.
  
I tidskriften Medicinsk Access har följande artiklar skrivits:

Nr 2 2007. Noninvsiv pulsvågsanalys och bestämning av pulsvågshastighet. Sid 49-54

Nr 3 2008. Om att mäta blodtryck och artärstelhet. Sid 22-25

Nr 4-5 2008. Hur kom ni på den noninvasiva undersökningsmetodiken för att bestämma pulsvågshastighet? Intervju med Dr Miklós Illyés, Budapest. Sid 26-28.

Nr 8-9 2008. Ökat intresse för pulsvågsdiagnostik. Sid 25-26.

Nr 1 2009. Pulsvågshastighet – när skall det användas och vad är rätt? Sid 27-30.

Nr 3 2009. Förbättrad och individualiserad kardiovaskulär prevention. Sid 14-18.

Nr 4-5 2009. Livsstilsfaktorers inverkan på artärstelhet, mätt som pulsvågshastighet. Sid 17-20.

Nr 7 2009. Långverkande nitrat vid svårbehandlad hypertoni – en försummad möjlighet? Tillsammans med J. Nilsson. Sid 13-17.

Nr 8-9 2009. Nya initiativ sprider kunskap om artärstyvhet och pulsvågsförstärkning. Sid 24-29.

Nr 1 2010. Hur farligt är det att vara fet? Sid 16-21.

Nr 3 2010. Kan man mäta pulsvågshastighet med fingerpletysmografi? Sid 19-22.

Nr 4-5 2010. Ska det centrala aortablodtrycket bli framtidens variabel för prognos och behandlingskontroll vid hjärtkärlsjukdom? Sid 34-37.

Nr 8-9 2010. Är noninvasiv mätning av artärstyvhet som pulsvågshastighet en validerad metod? Sid 10-14.

Nr 1 2011. Det utvidgade kardiovaskulära kontinuet. Sid 15-18.

Nr 3 2011. Vad kan man göra åt stela artärer? Sid 15-18.

Nr 6 2011. D-vitamin, artärstyvhet och kardiovaskulär sjukdom. Sid 26-29.

Nr 8-9 2011. Reumatiska sjukdomar, artärstyvhet och kardiovaskulär sjukdom. Sid 9-14.

Nr 2 2012. Hur påverkar musik cirkulationen? Sid  28-41.

Nr 3 2012. Hur påverkar fysisk aktivitet artärstyvhet och kärlåldrande. Sid 11-14.

Nr 4-5 2012. Om testosteron, atheroskleros och hjärtsjukdom. Sid 15-19.
            De nya europeiska guidelines för kardiovaskulär prevention. Sid 21-22.
            Kommer atherosklerotisk hjärtsjukdom att utrotas? Sid 24-25.
Nu lagligt för legitimerad sjukvårdspersonal att använda alternativa behandlingsmetoder som komplement. Sid 50.

Nr 6 2012.       Vad har man för nytta av att bestämma artärernas styvhet?
                        Apropå Lars Werkö och kolesterolhypotesen. Sid 23.

Nr 7 2012. Vad är det som är så bra med rödvin? Sid 8 - 13.

Nr 1 2013. Musikens helande kraft. Sid 9 - 17.

Nr 2 2013. Blodtryck, hypertension, diabetes och pulsvågsanalys. Sid 9 - 16.

Nr 3 2013. Finns det en Pheidippides-kardiomyopati? Sid 16 - 19.
                  Se även sid 35-37 i samma nummer: Kosttillskott som komplement till
                  livsstilsmodifikation och läkemedel, av Per-Arne Öckerman.

Nr 4/5 2013. Artärstyvhet som klinisk variabel. Sid 20 - 26.

Nr 6 2013. Allt fler bevis för att D-vitamin skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Sid 18.
                  Pulsvågsanalys ger bättre helhetsbild. Sid. 48 - 49.
                  Litar vi för blint på guidelines? Sid. 13 - 17.

Nr 7 2013  Nya kostråd - hur drog SBU sina slutsatser? Troligen konservativt. Sid. 21-25. 

Nr 8/9  2013  Knepigt med riskfaktorer. Sid. 42 - 43.
                  D3-vitamin sänker blodtrycket ibland. Sid. 53Dessa artiklar kan läsas på nätet, adress www.medicinskaccess.se

Övriga artiklar om pulsvågsanalys

Nyberg G, Söderström S, Pontén J, Sellgren J, Kharatinova N, Emanuelsson H. 
 Effect of midazolam and nitroglycerin on arterial pulse wave in coronary                       
 heart disease patients
Eur J Clin Pharmacol 1997;52, suppl: A 60

Söderström S, Nyberg G, Pontén J & O'Rourke M.
Substantial equivalence between ascending aortic pressure waveforms                
and waveforms derived from the radial pulse using a generalized transfer function.
FASEB Journal 1998;12(5):A712

Nyberg G & Gudnason T. Early tolerance with immediate-release isosorbide mononitrate.
Poster presentation at the APS Conference on endothelial regulation and vascular tone: molecular to integrative physiology. Augusta, GA, Sept. 16-19 1998.

Nyberg G, Åhlund C, Elwien K, Herling-Svensson K, Höglund L, Johansson U-B, Kharitonova N, Sohtell L & Jolin-Mellgård Å.
Cardiovascular effects of an ultra-short-acting calcium antagonist, clevidipine, in healthy volunteers.
Presented in Jerusalem 1998.

Nyberg G, Caidahl K, Hartford M, Kharitonova N. Dose-response study of sublingual nitroglycerin's effect on the radial and aortic pulse wave augmentation in patients with coronary heart disease.
Am J Hypertension 1999; (12(4), 175A.

Nyberg G, Klintland N, Caidahl K.
Effect of L-arginine on nitrate tolerance in young healthy men 2. Effect on aortic augmentation index and reflection and stiffness indices from radial artery recordings.
In Abstracts from the 3rd European Meeting on  Pulse Wave analysis and Large Artery Function, 
J Hum Hypertension 2000;abstracts, p 826, Poster P 26.

Nyberg G, Andersen GN, Rantapää-Dahlquist S, Klintland N & Caidahl K. 
Pulse wave tonometry in patients with systemic sclerosis and healthy controls: effects of nitroglycerin and methodological considerations. 
Br J Clin Pharmacol 2002;53:413P


Hadimeri H, Caidahl K, Bech-Hansen O, Nyberg G.  
 Echocardiographic findings in kidney transplant patients with autosomal dominant                        polycystic kidney disease.
Scand J Urol Nephrol 2009;43(5):416-9

Wållberg-Jonsson S, Caidahl K, Klintland N, Nyberg G, Rantapää-Dahlqvist
Increased arterial stiffness and indication of endothelial dysfunction in long-standing rheumatoid arthritis.
Scand J Rheumatol 2008;37:1-5.

Sandqvist M, Nyberg G, Hammarstedt A, Klintland N, Gogg S, Caidahl K, Ahrén B, Smith U, Jansson P-A. Low adipocyte IRS-1 protein expression is associated with increased arterial stiffness in non-diabetic males.
Atherosclerosis 2005;180(1):119-25


Soderstrom S, Nyberg G, O'Rourke MF, Sellgren J, Ponten J.
Can a clinically useful aortic pressure wave be derived from a radial pressure wave?
Br J Anaesth 2002;88(4):481-8.

Stokes GS, Ryan M, Brnabic A, Nyberg
A controlled study of the effects of isosorbide mononitrate on arterial blood pressure and pulse wave form in systolic hypertension. J Hypertens;1999;17(12 Pt 1):1767-73.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar